Новини

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2022”

Строителство на съвременна железопътна инфраструктура в България“ бе темата на доклада, който изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, инж. Иво Янакиев изнесе по време организираната от факултета по „ТСТТ“ на ВТУ „Тодор Каблешков“ VI международна научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта - 2022“.