Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №9 от 04.11.2016 год. за откриване на процедура 07.11.2016 1.41MB
Обявление от 04.11.2016 год 07.11.2016 5.28MB
Документация за участие 07.11.2016 1.03MB
Стандартен образец на ЕЕДОП 07.11.2016 567.43KB
Протокол № 1 от работата на комисията 05.12.2016 3.41MB
Протокол № 2 от работата на комисията 05.12.2016 2.17MB
Протокол № 4 за работата на комисията 23.01.2018 4.52MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения на 26.01.2017 год. от 10.00 часа 23.01.2018 4.2MB
Протокол № 3 за работата на комисията от заседанията на 15.12.2016 2.13MB
Протокол № 5 за работата на комисията от заседание на 26.01.2017 5.34MB
Доклад за работата на комисията 27.01.2017 9.1MB
Решение за класиране и избор на изпълнител 27.01.2017 844.32KB
Договор 08.03.2017 6.47MB
Приложения към договор 08.03.2017 3.55MB
Обявление за възлагане на поръчка 08.03.2017 3.69MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.09.2017 1.05MB