Новини

БЪДЕЩО ПОКОЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ТСВ ЕАД

Днес, 4-та група от 158 ДГ, Зора заедно със своите възпитателки: г-жа Найденова, г-жа Евгениева и г-жа Тончева - директор на градината посетиха ТСВ ЕАД.


Инж. Иван Омайски - заместник-изпълнителен директор на дружеството, посрещна бъдещите железничари, с Добре дошли и след кратък инструктаж по безопасност им направи обиколка в двора и ремонтното хале, където, както децата правилно отбелязаха - се “лекуват” машините.
 


Ентусиазъм предизвика посещението на групата в Клуба по жп моделизъм и музея на ВМТ и ТСВ ЕАД.