Новини

ТСВ ЕАД ПРИКЛЮЧИ РАБОТА В МЕЖДУГАРИЕТО ПОПОВО — ДРАЛФА

„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД приключи работа на обект „Рехабилитация на контактна мрежа от км. 363+500 до км. 365+200 по 2-ра главна жп линия София-Горна Оряховица-Варна“, в междугарието Попово – Дралфа път 1 и 2/ сп. Караджата.

Бившата гара Караджата, електрифицирана и пусната в редовна експлоатация през 1986 г. е закрита през 2004 г., а статута й е променен в жп спирка. Железния път на второстепенните неизползваеми коловози са бракувани и демонтирани. Сигнализацията и устройствата за безопасност на движението са преустроени за междугарие, като единствено контактната мрежа не е реконструирана в съответствие с настъпилата промяна, което обуславя и необходимостта от ремонт на отсечката.


Специалистите на ТСВ ЕАД от клон Горна Оряховица, работиха по преустройството на контактна мрежа с разстояние 2,6 км., в междугарието, включващо: Демонтаж на всички гъвкави напречници и преминаване на единична стълбовна линия; Демонтаж на всички стари стълбове и монтаж на нови метални стълбове на габаритно разстояние от оста на железния път; Смяна на всички конзоли, закрепвания и заземления на двете полета в зоната на спирката; Смяна на контактен проводник, носещо въже, струни и струнни клеми на двете полета в зоната на спирката; Смяна на средни анкеровки; Механизирана подмяна на траверси с траверсоподбивна машина; Ремонт на 2 бр. перони; Изграждане на ново осветление и видеонаблюдение на перони – 2 бр. Прехвърляне на съществуващ оптичен кабел по новите стълбове – 1400 м.; Разрушаване на сградите на приемното здание, магазията, тоалетната и два броя стрелкови кабини включително натоварване и извозване на отпадъци до депо, направа на вертикална планировка на терена; Изграждане на навес за пътници и др.