Новини

ТСВ ЕАД С ПОДНОВЕН СЕРТИФИКАТ ПО „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ EN ISO/IEC 27001:2017.

След успешно проведен Ресертификационен одит в ТСВ ЕАД, в периода 22-23 март 2022 г. бе подновен Сертификата на Системата за управление „Сигурност на информацията“, съгласно стандарт EN ISO/IEC 27001:2017.

Област на приложение на сертификата: Управление на сигурността на информацията при изпълнение на дейности по строителство, по поддържане и възстановяване на транспортни обекти, проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации, железопътен превоз на товари и дейности, подпомагащи и съпътстващи горепосочените дейности.

При проведения одит не бяха констатирани несъответствия.