Новини

КСБ връчи сребърна награда на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

По традиция на Димитровден – Ден на строителя, за 14-а поредна година  Камарата на строителите в България (КСБ) проведе класацията на най-добрите компании в сектора.

Сред отличените фирми за постигнати добри резултати през 2020 г., на второ място със сребърна награда се нарежда „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, за изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура, в раздел големи предприятия.

 Съгласно правилника на класацията, право на участие имат дружествата, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2020 г. Отличените фирми са определени на база декларираната информация от годишните отчети в електронната система на ЦПРС по показателите за последната финансова година: нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални активи.