История

История
на
ТСВ ЕАД

1888 г.

Указ №.4/14.01.1888 г. на княз Фердинанд

В пионерния полк в Русе, в изпълнение на Указ №.4/14.01.1888 г. на княз Фердинанд, е сформирана първата железопътна рота. Така са основани обособен род специализирани Транспортни войски, с чието съществуване е пряко свързано изграждането на цялата железопътна система на страната.

1908 г.

Сформиран е железопътен полк в състав от две железопътни дружини.

1913 г.

За проявен героизъм при осигуряване на жп превози за 3-та армия тиловото й управление изказва благодарност на командуването и личния състав на железопътните и експлоатационни роти и награждава 26 военнослужещи.

1914 г.

59 офицери, 2 чиновници и 214 фелдфебели и войници са наградени с ордени и медали за това, че „железниците изпълниха с достойнство своето назначение” и „...за отличие във войната с Турция...“

1916 г.

Сформира се Управление за железопътни съобщения (УЖПС) със седалище в София. Възстановяването и експлоатацията на железопътните линии в Македония, Сърбия и България се поема от УЖПС.

1921 г.

Железопътната дружина е разформирована и реорганизирана в колоездачна дружина с командир полковник Божидар Ганчев. С тази реорганизация железопътните части приключват своето съществуване.

1922 г.

Железопътната дружина е разформирована и реорганизирана в колоездачна дружина с командир полковник Божидар Ганчев. С тази реорганизация железопътните части приключват своето съществуване.

1928 г.

Държавното железопътно училище е реорганизирано в железопътен полк.

1937 г.

Цар Борис III връчва на железопътния полк бойно знаме № 68, придружено с грамота и служебна книжка.

1941 г.

Щабът на войската заповядва на УЖВ да възстанови в Гърция разрушените мостове на р. Коручая при г. Нарлъкьой, на р. Места при г .Бук и 3 тунела.

1942 г.

На гарнизонното стрелбище в София е разстрелян редник Петър Йорданов Атларски – войник от железопътния полк.

1944 г.

200 бойци и 4 офицери от мостовите подразделения на Управление Железопътни войски при изключително тежки атмосферни условия и под огъня на германската артилерия възстановяват 60-метров мост на река Нишава, известен под наименованието „Мостът при Света Петка“.

1945 г.

За участието си през първия и втория период на войната срещу хитлеристка Германия, 11 железопътни войни са наградени с военния орден „За храброст“ IV степен, 28 с медал „За заслуга“ и 97 – с югославски ордени и медали. Четиридесет и двама загиват геройски и безследно изчезват.

1945 г.

Приносът на Железопътни войски във Втората световна война 1944–1945 г. е отбелязан в Известие №50 от 22.4.1945 г. за действията на 1-ва българска армия и Известие на Главното командване №125 от 23 април 1945 г.: „При денонощна работа, често под огъня на противниковите минохвъргачки и артилерия, те възстановиха движение в едни голям участък, с което осигуриха непреривна връзка между тила и близкия фронт на армията – връзка от жизнено значение за войските…“

1951 г.

Железопътният полк се развива в 21-ва жп възстановителна строителна бригада (поделение 80880) Горна Оряховица.

1957 г.

По случай 70 години от създаването на Железопътни войски в железопътния полк в Горна Оряховица се изгражда полкови музей.

1965 г.

1965 г. Излиза Указ №564 на Президиума на Народното събрание за създаване на Бригада за железопътно и свързочно строителство (БЖСС).

1967 г.

С Указ №539 на Председателя на Народното събрание на Полувисшия железопътен институт е връчено бойно знаме.

1971 г.

Тържествено е открит първият в страната подвижен вагон – музей на Железопътните войски.

1974 г.

С Указ на Държавния съвет се създават два медала: „За отличие в Железопътни войски“ и „За заслуги в Железопътни войски“.

1974 г.

1974 г. Публикуван е Указ №147 за реорганизация на Управление Железопътни войски във Войски на Министерството на транспорта.

1975 г.

Публикувано е Постановление на МС №3, с което Железопътни войски се реорганизират във Войски на Министерството на транспорта.

1976 г.

1976 г. ВМТ се включват в изграждането и въвеждането в експлоатация на Аспаруховия мост във Варна с дължина 2000 м и широчина 21 м.

1978 г.

Открит е за експлоатация фериботния комплекс Варна – Иличовск. Най-голямата жп връзка в света е изградена за 19 месеца вместо за 4 години.

1981 г.

Започва процеса на техническо превъоръжаване на Войските. За доставка на нови съвременни специални машини (баластопресевни „С-330”, траверсоподбивни, баластоуплътнителни, баластопланиращи, земекопни и товарачни) са осигурени над 7 млн. лв.

1978 г.

Влиза в редовна експлоатация удвоеният и електрифициран 156-километров участък София – Пловдив.

1984 г.

Открит е музей на ВМТ. С указ на Държавния съвет №1562 и Постановление на Министерски съвет №25, Полувисшият железопътен институт „Тодор Каблешков“ се преобразува във Висше народно военно транспортно училище (ВНВТУ) „Тодор Каблешков“.

1984 г.

Като комплексен първенец в Националния транспортен комплекс за 1983 г., ВМТ получават 7 знамена на трудовата слава. Това е връх в развитието на войските.

1986 г.

В редовна експлоатация влиза най-дългата у нас удвоена, електрифицирана и реконструирана железопътна линия София – Горна Оряховица – Варна (352 км) със 154 надлези, подлези и мостове, с 1894 малки съоръжения, 59 реконструирани и 6 новопостроени гари…

1986 г.

Държавният съвет на НР България награждава ВМТ – комплексен първенец и за постигнати високи успехи през периода 1981 – 1985 г. с орден „ Народна република България“ – първа степен.

1994 г.

14 януари е обявен за професионален празник на целия личен състав от ВМТ.

31.12.1999 г.

С решение на 38-то Народно събрание е приета Военна доктрина на Р България. На основание чл.90 от Военната доктрина военните формирования извън състава на Министерството на отбраната се девоенизират и със закон се преобразуват в държавни предприятия. В Главния щаб на ВМТ се разработва и утвърждава от министъра на транспорта план-програма за преобразуване, считано от 2000 година.

2005 г.

Пропадане на железния път в резултат на наводненията в участъка РП Немирово – гара Костенец

Аварийно-възстановителни работи на железния път по I-ва жп линия в участък гара Ихтиман – РП – Немирово – гара Костенец, път № 1 и № 2 вследствие на невижданите за последните 50 години проливни дъждове. През август 2005 година непрекъснатите проливни дъждове предизвикват едни от най-тежките наводнения в много райони на страната. Пътищата са блокирани от наводнения и свлачища. Валежите в Пловдив продължават повече от 20 часа. Метеоролозите отчитат 90 л/кв.м. Нивото на река Марица и околностите му достига 30 см под критичната точка. В община Пазарджик, по поречието на реката са скъсани 7 диги. Вследствие на това се образуват свлачища по I-ва жп линия в участък гара Ихтиман – РП – Немирово – гара Костенец, път № 1 и 2. Първа жп линия е затворена за движение на влакове. ТСВ ЕАД започва работа на 24-часов режим без прекъсване. Извършва се пробиване на просеки до труднодостъпните места на жп линията, разчистване на наносите, на водостоци, и изграждане на нови, на мястото на разрушените. Изграждат се подпорни стени, стъпаловидно на две, три и четири стъпала с височина всяка по 6 м за достигане зоната на железния път.

Август 2005 г.

Възстановяване на скъсаната дига вследствие на висока приливна вълна от река Искър, която скъсва двукилометрова дига и залива 160 къщи и дворове при град Нови Искър. Евакуирани са хора от залетите части в ниските места на кварталите „Гниляне“, „Курило“, „Кубратово“ и „Изгрев“ в община Нови Искър. Околовръстният път в участъка от моста на река Искър до квартал „Гниляне“ е наводнен и затворен за движение в двете посоки. Критично е положението с дигата по левия бряг на реката в местността Сматово до Нови Искър, където на разстояние от 400 м се намира електроразпределителна станция София запад. При скъсване на дигата се налага изключване на станцията и прекъсване на електрозахранването на всички западни квартали на град София. Отговорната задача да се укрепи и донасипе дигата е поставена на ТСВ ЕАД. Само за 35 часа дигата беше укрепена и донасипана.

2005 г.

Седемнадесет големи моста в област Пазарджик са изцяло или частично разрушени от водна стихия. Сред падналите мостове, които свързват отделни населени места са мостът в село Огняново, Пазарджишко, централният мост в Белово, в Сърница, връзката на Велинград с Грашево, каменният мост от Лесичово за Мухово. Железопътната гара в град Белово е залята, линията прекъсната в продължение на километър и половина. При Голямо Белово има неизползваем участък от 800 м линия, под който водата е изровила баластовата призма. През жп маршрута Септември – Белово е невъзможно възстановяването на движението на влаковете. Министърът на транспорта Николай Василев прави оглед на пострадалите райони и поставя трудната задача на ТСВ ЕАД – възстановяване на движението на влаковете. В изпълнение на отговорната и много сложна задача се включват поделенията на София, Пловдив и Варна. Работи се на непрекъснат 24-часов режим. Ръководствата на поделенията са постоянно на обекта и дислоцирани в Момин проход, Костенец и Белово. Изграждат се бетонни подпорни стени, насипи, подменят се стълбове, полага се нова релсотраверсова скара, извършват се нивелации на железния път. С високия си професионализъм и чувство за отговорност всички работници изпълняват своите задачи и само след 45 дни влаковото движение в участъка Ихтиман – Мирово – Момин проход – Костенец – Белово е възстановено.

Пролетта на 2006 г.

Поради падналите в пролетните месеци поройни дъждове и активизирали се свлачища, над 10 000 м3 земни и скални маси затрупват железния път между Дряново и Царева ливада. Нанесени са поражения и върху контактната мрежа и осигурителните инсталации. Влаковото движение в участъка е спряно. Най-невралгична точка се оказва спирка Бачо Киро, над легендарния Дряновски манастир. Задачата да се изгребат и извозят натрупванията по линията и непосредствено до нея, да се извърши ремонт и подмяна на железния път и всички съоръжения, осигуряващи движението, получава ТСВ ЕАД – наследниците на Транспортни войски. Създадена е стройна организация и ускорен точен график за видовете работи. Задачата е изпълнена качествено и в заповяданите срокове.

2006 г.

За първи път в историята ТСВ ЕАД започва работа зад граница в Република Гърция. Изпълнява среден ремонт по двойната жп линия Атина – Солун в междугарието гара Йоной – гара Тива по път № 1 и № 2 с обща дължина 60 км.

2007 г.

Възстановената детска железница в град Пловдив от ТСВ поделение Пловдив

Възстановителни работи по детска железница в град Пловдив Възстановената железопътната линия е с дължина 1090 м с междурелсие 600 мм. Нейният подвижен железопътен състав е локомотив и 3 бр. вагони. ТСВ ЕАД работи по изграждането на следните съоръжения: гара Пионер, мост, прелез с бариери, тунел, естакада, спирка Снежанка и гара Панорама. Детската железница е теснолинейна железопътна линия, разположена в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Официално е открита на 22 септември 2007 г. в присъствието на министъра на транспорта Петър Мутафчиев, кмета на град Пловдив и много народни представители.

2009 г.

ТСВ ЕАД започва работа в Република Турция. Подразделения от ТСВ ЕАД изпълняват ново строителство в междугарието Текирда – Муратлъ. След завършването му през 2011 година предприятието започва капитален ремонт в междугарията: Афионкарахисар – Денизли, Сандъклъ – Екинова, Екинова – Каракою, Каракою – Динар, Динар – Дазкаръ, Бозкурт – Каклък , Каклък – Гонджалъ.

17 февруари 2012 г.

Пораженията на железния път от водната стихия

Предприятието започва и аварийно-възстановителни работи в междугарието Гълъбово – Раднево, където се изграждат нови водостоци, нов насип и мостово съоръжение. Достъп до трасето реално няма, поради което се работи и по направата на временни пътища. Аварийно-възстановителните работи се извършват в изключително тежки зимни условия и наводнени терени, в които водата не се е оттекла. ТСВ ЕАД спазва ангажимента, поет пред министъра на транспорта г-н Ивайло Московски за възстановяване на влаковото движение в едномесечен срок.

Февруари 2012 г.

Оглед на терена с министър Ивайло Московски, инж. Валери Василев – главен директор

Оглед на терена с министър Ивайло Московски, инж. Валери Василев – главен директор

Вследствие на силно снеготопене се скъсва дига на язовир „Иваново“, което предизвика наводнение в село Бисер и нанася големи щети на живущите в района на община Харманли. От природното бедствие са разрушени напълно около 1200 м железен път и прилежащите съоръжения, а изградените насипи са обезличени. Задачата за възстановяване на разрушените съоръжения е поставена на ТСВ ЕАД. Веднага е мобилизирана необходимата техника от поделенията Варна, Пловдив, Горна Оряховица и София, която започва работа в много тежки зимни условия по изграждане на временни пътища за достъп до съоръженията на железопътната инфраструктура. Демонтиран е повредения железен път и извършени дейности по възстановяване на насипите в междугарието Харманли – Любимец.

28 юли 2014 г.

С благодарственият плакет, връчен от кмета на община Габрово на ТСВ ЕАД, за адекватната реакция

В резултат на паднали обилни валежи община Габрово е наводнена. Най-сериозна е ситуацията в село Враниловци. Включват се екипи от ТСВ ЕАД поделение София с автомобилна и инженерна техника за почистване от наноси на дерета и реки и осигуряване на нормална проходимост на водния поток, за периодично изриване, товарене и извозване на остатъците от асфалт и наноси. Осигурява се нормалната проходимост и достъп до имоти, откъснати, вследствие на прелели дерета. Най-активно участват Тихомир Петков и Валентин Петров – шофьори от РМР – Илиянци поделение София.

На 19 юни 2014 г.

Дейност по изваждане на влачени автомобили от водната стихия в кв. „Аспарухово“ в град Варна

Дейност по изваждане на влачени автомобили от водната стихия в кв. „Аспарухово“ в град Варна

Oпустошителното наводнение в квартал „Аспарухово“ гр. Варна взима 13 жертви, между които и малки деца. ТСВ ЕАД – Варна уведомява Областния управител Иван Великов за готовността да помогне с механизация за възстановяване на район „Аспарухово“ и взима участие в щаба за координация към Областния управител, където присъства и министър Хасан Адемов. ТСВ ЕАД се включва с хора и техника в разчистването на разрушенията и затлачванията в резултат от вълната, помела и събрала къщи и коли едни върху други, преди обяд на 20.06.2014 г. Екипът, състоящ се от технически ръководител, шофьори, кранист, четирима сапанджии и други доброволци от поделението, работи без прекъсване. Председателят на щаба инж. Ж. Димов поддържа постоянна връзка със заместник-кмета на община Варна – г-н Пейчо Пейчев и заместник-кмета на район „Аспарухово”, Варна – г-н Радослав Коев за по-добра координация на действията на екипа на ТСВ ЕАД, за да могат да са полезни там, където е най-необходимо.

На 17 януари 2014 г.

Възстановителна дейност в междугарието Яна – Мусачево
Дерайлиралият влак № 20697в междугарието Яна – Мусачево

вечерта в междугарието Яна – Мусачево товарен влак 20697 дерайлира край гара Яна на идване от Кремиковци. Влаковата композиция се състои от 18 вагони цистерни, от които дерайлирали 7 и локомотива. Причината за инцидента е кражба на скрепителни елементи от около 170 м железен път. След станалото произшествие е мобилизирана работна група на ТСВ ЕАД поделение София. Веднага са преработени жп звена с дължина 525 м на товарна гара София и натоварен железен път, необходим за възстановяване на движението, след отстраняване на дерайлиралите жп цистерни. Движението в междугарието Яна – Мусачево е възстановено на 21.01.2014 г. със специализирана техника на ТСВ ЕАД. Ръководство по работите се извършва от Кирил Петров заместник-директор, Николай Ценов ръководител СВР – Мездра и технически ръководители И. Димитров, А. Чавдаров, К. Кръстев и инж. А. Димитров.

Май 2014г.

Министърът на транспорта Данаил Папазов, придружен от заместник- министрите Антон Гинев и Петър Киров, главния директор на ТСВ ЕАД инж. Валери Василев и други, открива новата музейна експозиция на ТСВ ЕАД.

Септември 2016 г.

Дерайлирали вагони от товарния влак с въглища в междугарието Волуяк – Храбърско

В междугарието Волуяк – Храбърско по 6-та жп линия, дерайлират 5 вагона, превозващи въглища от Любеново за Голямо село. Нанесени са сериозни щети на железния път и движението на влаковете е преустановено. За възстановяване на движението е необходимо да се извърши подновяване на 12 826 метра железен път. ТСВ ЕАД започва незабавен авариен ремонт на железен път. Създадена е организация от ръководството на ТСВ ЕАД – ГУ, в която се включват поделенията от София и Варна. След извършване на възстановителните работи по железния път, влаковото движение на возилата в междугарието е възстановено.

Излиза от печат книгата „Коловози на дълга“ с автор Асен Йосифов

2017 г.

Излиза от печат книгата „Коловози на дълга“ с автор Асен Йосифов, която е посветена на 130-годишнината на бившите войски на Министерството на транспорта, както и на 15 години от създаването на ТСВ ЕАД и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.