Клонове

Централно управление

тел.: 02 892 62 37

факс: 02 838 10 25

Изпълнителен директор: инж. Михаил Иванов

Главен счетоводител: Светла Бочева

Клон София

тел.: 02/892 62 99

факс: 02/938 48 97

Управител: Димитър Груев

Главен счетоводител: Тодор Цветанов

Клон Пловдив

тел.: 032/625207

факс: 032/268727

Управител: инж. Тодор Есев

Главен счетоводител: Весела Панайотова

Клон Варна

тел.: 052/742874

Управител: инж. Димитър Стоянов

Главен счетоводител: Боряна Станева

Клон Горна Оряховица

тел.: 0618/60165

факс: 0618/22090

Управител: инж. Любомир Пантилеев

Главен счетоводител: Дарина Петкова