Контакт

Информация


Дирекция „Строителство”

Тел.:02/892 63 06

Дирекция „Собственост и стопански дейности”

Тел.:02/892 62 51

Дирекция „Финансово-икономическа”

Тел.:02/892 62 73

Отдел „Безопасност и управление на качеството”

Тел.:02/ 892 63 18

Отдел „Правен”

Тел.:02/892 62 18

Отдел „Човешки ресурси”

Тел.:02/ 892 62 80

Връзки с обществеността и протокол

Тел.:02/ 892 63 22

Деловодство

Тел.:02/ 892 62 67

02/8926214 - Телефон 02/8381025 - Факс
ul. "Kiril Blagoev" 14, 1271 kv. Iliyantsi, Sofia, Bulgaria
tsv@tsv.bg