За нас

Основна дейност


About

Отличаваме се със съвременна организация на управление и работа, висококвалифициран личен състав, широко прилагане на нови технологии.


ТСВ ЕАД е специализирано в изпълнение на следните дейности:

  • Реконструкция на железния път по механизиран способ.
  • Среден ремонт и текущо поддържане на железния път.
  • Изкопно-насипни работи за изграждане на земно платно за нови ЖП линии.
  • Механизирано полагане на нов железен път с последващо балансиране и нивелация.
  • Изграждане на изкуствени съоръжения по новостроящи се ЖП линии.
  • Строителство на нови трамвайни и тролейбусни линии и реконструкция на съществуващи линии.
  • Електрификация на нови и съществуващи ЖП линии.
  • Строителство на нови железопътни гари и преустройство на вече съществуващи гари.
  • Изграждане на системи за ЖП сигнализация и телекомуникационни работи

ТСВ ЕАД разполага с действаща строителна лаборатория в град Горна Оряховица, предлагаща услуги


Структурата на ТСВ ЕАД


Структурата на Главно управление на ТСВ ЕАД

Завършени проекти

Статистика

100% Проект завършен

100% Complete

100% Проект завършен

100% Complete

100% Проект завършен

100% Complete

100% Проект завършен

100% Complete

100% Проект завършен

100% Complete

100% Проект завършен

100% Complete